ชุดตรวจโควิด 2 In 1 – Flowflex ตรวจได้ทางจมูก หรือน้ำลาย กล่องเดี่ยว 1:1

ชุดตรวจโควิด 19 แบบแยงจมูกตื้น 3 เซนติเมตร หรือตรวจทางน้ำลาย แม่นยำสูงสุด 99.3%* (เคลมจากผู้ผลิต)