ชุดตรวจหาเชื้อโควิด 19 ชนิดรวดเร็วด้วยตนเอง

LEPU SARS-COV-2 ANTIGEN RAPID TEST KIT

ผลิตภัณฑ์นี้เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยอุปกรณ์ทดสอบอย่างง่ายและรวดเร็ว ด้วยหลักการอิมมูโนโครมาโตก ซึ่งมีไว้สำหรับตรวจคัดกรองการติดเชื้อ SARS-COV-2 (เชื้อก่อโรคโควิด 19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง โดยเก็บตัวอย่างจากสารคัดหลั่งบริเวณโพรงจมูก สำหรับผู้ที่มีอาการบ่งชี้โรคหรือมีความเสี่ยงสูง