ชุดคลุมปฏิบัติการ PPE

ชุดคลุมปฏิบัติการ สำหรับป้องกันเชื้อโรค สารเคมี ฝุ่นและละอองน้ำ เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัส เหมาะสำหรับสถานพยาบาลหรือหน่วยงานที่บุคลากรต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง สินค้าผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา จากประเทศสหรัฐอเมริกา คุณภาพดี มีมาตรฐาน มีเอกสารรองรับ ภายใต้ยี่ห้อ TTK นำเข้าโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต